METRO Bónusz Program – működési szabályzat

A METRO Bónusz Program (továbbiakban: MBP) a METRO Kereskedelmi Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Keleti utca 3., továbbiakban: METRO) által működtetett hűségprogram, melyben valamennyi METRO Kártyabirtokos a mindenkor érvényes Működési Szabályzatban meghatározott feltételek alapján vehet részt.

Az MBP-ben résztvevő METRO kártyabirtokosok (továbbiakban: Kártyabirtokos) jogosultak a METRO magyarországi áruházaiban, áruházi kiszállítással, illetve a METRO Max elnevezésű kiszállítási szolgáltatás keretében történő vásárlással Bónusz pontokat gyűjteni.

Azonos vevőszámhoz tartozó vásárlói kártyák külön-külön vesznek részt a pontgyűjtésben. A Kártyabirtokos jogosult az általa gyűjtött pontokat a mindenkori pontbeváltási ajánlatok szerint a hűségprogramban megjelölt termékek kedvezményes megvásárlására beváltani.

METRO Bónusz Program elérhetőségek:

e-mail cím:info@metro.co.hu
fax:+36 (1) 414 1288
telefonszám:+36 (23) 50 90 50, +36 (80) 50 90 50
web:www.metrobonusz.hu
levelezési cím:METRO központi ügyfélszolgálat, 1616 Budapest, Pf: 400.

Fogalmak:

METRO Bónusz Program: a METRO valamennyi, érvényes vásárlói kártyával rendelkező Vásárlója számára elérhető hűségprogramja.

Kártyabirtokos: az adott Vevőszámhoz tartozó kártya birtokosa, akinek neve a METRO kártyán szerepel.

Kártyaszám: a METRO kártyán szereplő egyedi, a kártyabirtokost azonosító 22 jegyű szám.

Vevőszám: az adott METRO vásárlót (vállalkozást), vagy annak egy adott részét (pl. divízió, telephely, üzletág, stb.) a METRO nyilvántartásában egyértelműen azonosító kód.

Bónusz pont: A METRO Bónusz Program keretein belül, az e program működési szabályzata szerint meghatározott módon gyűjthető és felhasználható pont.

METRO Bónusz Programban való részvétel feltételei

 1. Az MBP-be történő résztvétel feltétele:

  A Kártyabirtokosnak rendelkeznie kell érvényes, saját névre szóló, 22 számjegyet tartalmazó kártyaszámú METRO kártyával. Nyílt napos napijegyet igénylő magánszemélyek a METRO Bónusz programban nem vehetnek részt.

 1. Pontgyűjtés

  • Pontgyűjtési időszak: 2019.11.20. és 2020.02.21 között
  • Pont beváltási időszak: 2019.11.20. és 2020.03.08. között, illetve a készlet erejéig
  • A Kártyabirtokos Bónusz pontokat a METRO áruházaiban, áruházi és METRO Max kiszállítás keretében, a METRO kártyával folytatott vásárlások révén szerezhet.
  • A Bónusz pontok csak magyarországi vásárlásokkal gyűjthetők, és csak Magyarországon válthatók be. A Bónusz pontok beváltása csak áruházi vásárlás alkalmával lehetséges, kiszállítással nem.
  • Kártyabirtokos minden vásárláskor Bónusz pontokat gyűjthet, kivéve: nagytételű vásárlások (nagytételű vásárlásnak minősül az egy napon, egy Vevőszámon összesen nettó 550.000 Ft összegű vásárlás, azonos típusú termékből), melyek vásárlása után Bónusz pont nem jár.
  • Minden elköltött bruttó 5.000,- Ft után 1 Bónusz pont jár, melyet a kasszás kolléga ad át a számlával egyidőben. Önkiszolgáló kasszáinknál történő vásárlás után is jár a METRO Bónusz Pont, minden elköltött bruttó 5.000 Ft után, melyet a kasszafelügyeleten, vagy az önkiszolgáló kassza területén segítséget nyújtó kollégától tud átvenni a vásárló a számlája bemutatásával.
  • Nem jár pont a bruttó 5.000,- Ft-ot el nem érő összértékű vásárlások után.
  • Ha Kártyabirtokosnak a kapott Bónusz pontokkal kapcsolatban kifogása, észrevétele van, Kártyabirtokos jogosult a pontkiadás felülvizsgálatát kérni a vásárlást követő 30 naptári napon belül területi képviselőjénél, vagy a METRO Központi Ügyfélszolgálatán keresztül.
  • Kártyabirtokosok egyidejű tájékoztatása mellett METRO fenntartja a jogot a pontgyűjtési szabályok megváltoztatására.
 1. Bónusz pontok beváltása

  • A Bónusz pontok – a www.metrobonusz.hu oldalon szereplő leírásnak megfelelően – beválthatók pontért és pénzért elérhető termékekre az aktuális ajánlat szerint.
  • A pontért és pénzért elérhető termékekről a Kártyabirtokos a METRO Bónusz Program pontbeváltó katalógusból, az áruházban kihelyezett információs és pontgyűjtő füzetből, illetve a Kártyabirtokosoknak e-mailen eljuttatott egyedi ajánlatokból tájékozódhat.
  • Amennyiben Kártyabirtokos nem hozza magával METRO kártyáját áruházi vásárláskor, a pontok beváltása előtt napi jegyet kell kérnie az áruházi Vevőbejáraton.
  • Kiszállítással történő vásárlás esetén a Bónusz pontok nem válthatóak be.
  • Önkiszolgáló kasszáinknál a pont beváltás nem lehetséges! A pontok beváltásához kérjük fáradjon hagyományos kasszáinkhoz.
  • A Bónusz pontok készpénzre nem válthatók.
 1. METRO Bónusz Program pontbeváltó katalógus, egyedi ajánlatok

  1. A METRO Bónusz Program pontbeváltó katalógusa a www.metrobonusz.hu oldalon is érhető el, emellett a METRO fenntartja a jogot, hogy más felületen is kommunikálja az elérhető termékek listáját vagy azok egy részét.
  2. A pontbeváltó katalógusban, egyedi ajánlatokban szereplő termékek a készlet erejéig érhetőek el. Készlethiány esetén METRO jogosult azonos pontértékű helyettesítő terméket felajánlani, melyet a Kártyabirtokos jogosult visszautasítani. A katalógusban, egyedi ajánlatokban megjelenített termékfotók tájékoztató jellegűek. A termékek azonnal elvihetők az áruházi készletből.
  3. A Bónusz pontok termékre történő beváltása – a www.metrobonusz.hu oldalon szereplő leírásnak megfelelően – a METRO áruházak kasszájánál történik.
  4. A termékekkel kapcsolatos szavatossági és jótállási feltételekre a mindenkor érvényes jogszabályi előírások vonatkoznak.
  5. Jótállási körbe tartozó termékek garanciális meghibásodása esetén bármelyik magyarországi METRO áruházba visszaviheti a terméket, a METRO illetékes munkatársai készséggel állnak rendelkezésére.
  6. METRO mindent megtesz annak érdekében, hogy a katalógusban, egyedi ajánlatokban szereplő termékek a pontbeváltási időtartam alatt folyamatosan elérhetőek legyenek. METRO-nak nem áll módjában felelősséget vállalni, amennyiben valamely termék vagy szolgáltatás beszállítója visszalép a programban való részvételtől, változtatja, megszünteti szolgáltatását, terméke gyártását, importálását, szállítási késedelembe esik, vagy megváltoztatja a szállítási feltételeket.
  7. METRO mindent megtesz annak érdekében, hogy az MBP tagok részére megfelelő alternatív ajánlatok, illetve helyettesítő termékek álljanak rendelkezésre.
 1. Egyéb rendelkezések

  • METRO nem tartozik felelősséggel a termékkel, szolgáltatással kapcsolatos bármilyen közvetlen vagy következményi kár esetében, sérülés vagy bármilyen költség esetén, amely a MBP-vel kapcsolatban merült fel, beleértve az ügyfélszolgálat vagy weboldal üzemeltetését, és/vagy egyéb feltételekért vagy kedvezmények elutasításáért, ha ez a veszteség, kár vagy költség hanyagságból következett be, vagy olyan okból, amelyre a METRO-nak vagy partnereinek nincs ellenőrzési jogköre.
  • Amennyiben METRO bármely alkalmazottja a jelen Működési Szabályzattal ellentétes tájékoztatást vagy felvilágosítást ad, úgy az nem minősül a Működési Szabályzat módosításának.
  • A termék képek a kreatív anyagokon csak illusztrációk.
 1. A METRO által megvalósított adatkezelések

  1. Hírlevél küldése

   Amennyiben szeretne, feliratkozhat hírlevelünkre weboldalunkon (https://www.metro.hu/szolgaltatasok/hirlevel-feliratkozas) az ott található regisztrációs űrlap kitöltésével.
   Ha METRO kártya igényléskor történő regisztrációjakor hozzájárult ahhoz, hogy hírlevelet küldjünk az Ön számára, e-mailt fog kapni tőlünk az Ön által megadott e-mail címre. A hírlevélre történő feliratkozás véglegesítéséhez a kapott e-mailben található "feliratkozás megerősítése" linkre kell kattintani. A Kártya igénylési űrlapon megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a hírlevélnek az Ön e-mail címére történő küldése céljából kerül sor abban az esetben, ha Ön hozzájárulását adta az adatkezeléshez.
   Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja biztosítja. A hírlevelek küldéséhez az optivo® broadmailt használjuk. Az optivo® broadmail az optivo GmbH (Wallstraße 16, 10179 Berlin, Németország) szolgáltatása. Amikor Ön megnyit egy hírlevelet, egy ún. követőkód ("tracking pixel") kerül alkalmazásra. Ez a következő adatokat menti az optivo® broadmailben: e-mail cím, hírlevél, megnyitás dátuma és időpontja.
   A hírleveleinkben található linkek nyomon követési információkat tartalmaznak, melyek segítségével megállapíthatjuk, hogy különösen mely linkek érdekelték Önt, amelyekre rákattintott. A nyomon követési link segítségével a következő adatok tárolása történik az optivo® broadmailben: e-mail cím, hírlevél, link, dátum és idő. Az Ön személyes adatait kizárólag addig tároljuk, amíg a "leiratkozás" linkre kattintva le nem iratkozik a hírlevélről. E link megtalálható minden egyes tőlünk kapott hírlevél alján. Amennyiben Ön leiratkozik, személyes adatai indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy személyes adatainak törlését követően nem fog tőlünk több hírlevelet vagy kupont kapni.

  2. Panaszok kezelése

   A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, adószám, termék megnevezése és annak adatai, számla adatai (vásárlás ideje, helye, termék ára), termékről készült fotó (ha szükséges), a panasz részletezése

   Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, végfogyasztó által tett panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdés

   Az adatkezelés célja: az érintett által tett panasz teljes körű kivizsgálása

   Az adatkezelés időtartama:

   • számla esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év,
   • írásbeli panasz esetén a panasz felvételétől számított 5 év,
   • panaszkönyvben tett bejegyzés a bejegyzés napjától számított 5 év,
   • szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyv felvétel napjától számított 5 év,
   • ügyfélszolgálat által felvett hangfelvételt a felvétel napjától számított 5 évig őrizzük.

   Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

   Adattovábbítás: A METRO düsseldorfi központja (Metro-stasse 1. 40235 Düsseldorf, Németország) részére, tekintettel arra, hogy itt üzemel a METRO adattárház.

   Adattovábbítás jogalapja: GDPR 49. cikk(1) bek. e.) pontja

   Vásárlási (szolgáltatás igénybevételi) szokások kiértékelése

   A kezelt adatok köre: pontszám, vásárolt termékek, vásárlás helye, pontok alapján beváltott termékek

   Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek, GDRP 6. cikk (1) bekezdés f) pontja

   Az adatkezelés célja: az érintett részére személyre szabott tájékoztatás nyújtása

   Az adatkezelés időtartama: A METRO az METRO Bónusz Program tagok Programmal kapcsolatos adatait kizárólag az METRO Bónusz Program működésének időtartama alatt tárolja, kezeli, továbbítja, kivéve azon törzsadatokat, melyeket az METRO Bónusz Program tag üzleti kapcsolattartás céljára a METRO részérére megadott.

   Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

   Adattovábbítás: A METRO düsseldorfi központja (Metro-stasse 1. 40235 Düsseldorf, Németország) részére, tekintettel arra, hogy itt üzemel a METRO adattárház.

   Adattovábbítás jogalapja: GDPR 49. cikk(1) bek. e.) pontja

   Kiértékelés módszere: Ügyfélelemzés, ügyfélszegmentálás, piackutatás, elégedettségi felmérés, profilozás és marketing

   A METRO kártya igénylési űrlapon megadott személyes adatait tároljuk és azokat a jövőbeli üzleti tranzakciókhoz, ügyfélkapcsolat fenntartásához és elemzésekhez használjuk. Ezen tevékenységek magukban foglalják a piackutatást, vásárlói visszajelzések felmérését), az ügyfélelemzést, az ügyfélszegmentálást, továbbá az ügyfélviselkedés és tevékenység (úgymint ügyfélvesztés, bizonyos áruk ismételt megvásárlása, a vásárlás időpontja) elemzésén alapuló profilalkotást. A fent említett célok érdekében az adatokat adattárházban tároljuk, és olyan adatokkal bővítjük, amelyet nyilvános forrásokból gyűjtünk össze, például telefonkönyvek, nyilvános cégadatbázisok. Az itt felsorolt adatkezelés szükséges a szolgáltatásaink és az ügyfélkapcsolat javításához. Az általunk gyűjtött és tárolt adatok segítenek abban, hogy többet megtudjunk érdeklődési köréről és igényeiről. Az ügyfélelemzés, ügyfélszegmentálás, a Vevő Hangja felmérés, a vevői elégedettség felmérések, továbbá a profilalkotás Társaságunk jogos érdeke, amely a GDPR 6. § (1) bekezdés f) pontján alapul. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy személyre szabott ajánlatokat nyújthassunk Önnek, továbbá visszajelzése alapján fejleszthessük szolgáltatásunk színvonalát, és hogy kínálatunk minél jobban illeszkedjen vevőink igényeihez. A regisztrációs űrlapon megadott, valamint az üzleti kapcsolat során összegyűjtött személyes adatok hirdetési és marketingkampányokkal kapcsolatos tájékoztatás céljából feldolgozásra kerülnek. Amennyiben előzetesen hozzájárult, személyes adatait is felhasználjuk, hogy e-mailben, SMS-ben vagy telefonon további információt küldjünk a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján. Az e-mail hírlevelünk - amennyiben Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz - olyan nyomkövetési képpontot tartalmaz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megvizsgáljuk, hogy megnyitotta-e a hírlevelet, és mely ajánlatok voltak érdekesek az Ön számára. A következő adatokat gyűjtjük: e- mail cím, a hírlevél tartalma, amelyet elküldtünk Önnek, a hírlevélben szereplő ajánlatokra történő kattintás, a megnyitás időpontja. A piackutatást kizárólag az Ön hozzájárulásával és az Ön által megadott csatornán keresztül végezzük. Ezek az adatkezelések tehát az Ön hozzájárulásán alapulnak (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

   Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslat
   Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében Önt megillető jogokat, bármikor adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat az adatvedelem@metro.co.hu email címen, vagy telefonos elérhetőségén, 06-23/508-366, amelyhez semmiféle nyomtatványt nem kell kitöltenie. Az Önt megillető érintetti jogok:

   • Az adatkezelésre vonatkozó információkhoz és a kezelt adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),
   • Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),
   • A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),
   • Az adatkezelés korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR 18. cikk),
   • Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),
   • Az adatkezelés elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),
   • Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).
   • A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás a GDPR vagy Info tv. rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk).

   Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Budapest Környéki Törvényszék elérhetősége: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. 1590 Budapest, Pf. 225/3). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

   Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

   Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

   Név:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   Székhely:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
   Levelezési cím:1530 Budapest, Pf.: 5.
   Telefon:06 1 391 1400
   Fax:06 1 391 1410
   E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
   Honlap:http://www.naih.hu

   Az adatok kezelésével kapcsolatban bővebb tájékoztatást a www.metro.hu/adatvedelem oldalon talál.

 1. Záró rendelkezések

  A jelen Működési Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a METRO Általános Vásárlási Feltételei, valamint a hatályos magyar jogszabályi rendelkezések irányadók.

  METRO fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Működési Szabályzat rendelkezéseit a MBP-ban résztvevők előzetes, írásbeli értesítése mellett módosítsa.

  A jelen Működési Szabályzat 2019. november 20. napjától hatályos.

  METRO Kereskedelmi Kft.

A hűségprogram 2020. március 8-án véget ért.

Köszönjük, hogy részt vett Ön is, és reméljük hasznos Zanussi eszközökkel lett gazdagabb!